Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Centrum Dziecka i Rodziny

Placówka Wsparcia Dziennego

Projekt:
„Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin
z terenu Gminy Niwiska”


Beneficjent: Gmina Niwiska

W ramach projektu utworzona zostanie Placówka Wsparcia Dziennego
(z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach),
oraz realizowany będzie program wsparcia Rodzin,
W placówce prowadzone będą zajęcia w formie opiekuńczej i specjalistycznej (socjoterapia,
logopedia, poradnictwo specjalistyczne: prawnik, lekarz, psycholog, terapeuta)

Rekrutacja: marzec – kwiecień 2017

Do udziału w projekcie zapraszamy Rodziny, Rodziców, młodzież, dzieci z terenu Gminy Niwiska

Szczegółowe informacje dostępne w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 17 22-70-428
i w Urzędzie Gminy Niwiska, tel. 17 22-70-414

Dofinansowanie projektu z UE: 716 029,32 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Biuro projektu:
Gmina Niwiska
Urząd Gminy
36-147 Niwiska 430


Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin

>