Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Ku Pamięci

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci ”

Wisława Szymborska

Ku pamięci zmarłych pracowników, radnych, sołtysów GMINY NIWISKA

Pracownicy Urzędu Gminy;

Mazurkiewicz Józefa (ur.17.10.1934r.-zm.1986r.)
Pracownik administracyjny 1.10.1980r. – 10.04.1986r.,

Świerczek Jan (ur.22.05.1930r. –zm.18.01.1992r.)
Radca 01.12.1982r.-31.12.1990r.,

Paściak Krystyna ( ur. 19.09.1951r. – zm. 21.09.2007r.)
Główna Księgowa Urzędu 01.01.1976 – 1990r., Skarbnik Gminy od 1990r. do 1994r.

Bogdan Andrzej (ur. 25.10.1963r.-zm.28.09.2008r.)
Pracownik administracyjny 01.07.1983r. -31.12.1990r)

Tęcza Danuta ( ur.18.04.1959r. – zm. 01.08.2012r.)
Referent w Urzędzie Gminy 01.06.1979r. – 10.12.1988r.,

Kluk Stanisław ( ur.7.10.1972r. – zm. 2015r.)
Goniec w Urzędzie Gminy 03.10.1995r.-15.06.2004r.,

Krajewski Marian (ur.26.01.1952r.-zm.14.02.2016r.)
Inspektor rolny 01.08.1982r.-31.12.1990r.,

Dziadura Jan ( ur. 20.07.1946r. – zm. 02.08.2016r.)
Agronom – Instruktor rolny Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlance (1969-1975),
Kierownik Gminnej Służby Rolnej Urzędu Gminy w Niwiskach w latach 1976-1978,
Wójt Gminy Niwiska I kadencji samorządów w latach 1990 – 1994,
Radny gminny w latach 1990 – 1994 , 1994 – 1998, 2014-2016

Pastuła Henryka (ur. 16.10.1955r. – zm. 26.08.2017r.)
Pracownik obsługi 1.04.2008r. – 30.10.2014r.

Maria Łakoma (ur. 10.11.1960r. – zm. 16.02.2018r.)
Pracownik obsługi 1.07.2009r. – 30.09.2017r.

Radni, Sołtysi Gminy Niwiska

Augustyn Józef ( ur 25.06.1954r. – zm. 1.12.1987r.)
Instruktor rolny 02.01.1978 -1982, radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984- 1987),

Jemioło Michał (ur.22.09.1923r. – zm.2.10.1988r.)
Radny gminny w latach 1988,

Drumiński Kazimierz (ur.01.04.1925r.-zm.21.11.1989r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Depa Bronisław ( ur.19.11.1927r. – zm. 11.09.1990r.),
Radny gminny w latach 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990, sołtys wsi Hucina w latach

Korb Stanisław (ur.18.05.1921r.-zm.07.01.1993r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Białek Franciszek (ur.17.05.1919r. – zm. 26.01.1993r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Gacek Stanisław (ur.03.08.1914r.-zm.10.05.1993r.)
Radny gminny w latach 1988-1990,

Lewandowski Stefan ( ur. 8.03.1922r. – zm.6.08.1994r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Czachor Franciszek (ur.09.05.1912r.-zm.25.09.1995r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Moskal Wawrzyniec (ur. 28.03.1924r. – zm. 02.08.1997r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990, sołtys wsi Przyłęk w latach…,

Wołowiec Stanisław (ur.02.04.1936r.-zm.05.01.1998r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Skiba Antoni (ur.10.01.1912r.-zm.27.02.1998r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Halat Anna (ur. 17.11.1927r. – zm.08.07.1998r.)
Radna gminna w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Tylutki Henryk (ur.14.07.1916r.-zm.26.10.1999r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Łakomy Edward (ur.1.10.1924r. – zm.6.12.1999r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,sołtys wsi Niwiska w latach

Skiba Bronisław (ur.17.04.1932r.-zm. 31.12.2001r.)
Radny gminny w latach 1990-1994,

Saj Rudolf ( ur.23.11.1922r. – zm.2.11.2003r.)
Radny Gminny w latach 1978-1984, 1988-1990,

Majka Stefan ( ur. 23.05.1948r. – zm.31.01.2004r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Ryśkiewicz Jan (ur.13.12.1938r. – zm. 26.03.2004r.)
Radny gminny w latach 1994-1998,

Tetlak Franciszek (ur.7.02.1946r. - zm. 25.06.2004r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-198 1988-1990,1998-2002,

Zieliński Stefan Mieczysław (ur. 16.04.1943r. – zm.16.07.2004r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Jemioło Władysław (ur.18.04.1919r. – zm. 1.10.2004r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Kiwak Józef ( ur3.12.1926r. – zm. 27.03.2007r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1988-1990, sołtys wsi Leszcze w latach

Haracz Antoni (ur.15.04.1933r. – zm.7.05.2007r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990),

Mazurek Marian (ur. 14.01.1935r. – zm.9.08.2007r.)
Radny gminny w latach 1990-1994-Przewodniczący Rady Gminy,

Kasza Władysław (ur. 19.02.1924r. – zm. 26.11.2007r.)
Sołtys wsi Niwiska w latach …,

Pogoda Jan (ur.24.10.1912r.-zm.29.04.2008r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Kurzawa Stanisław (ur. 8.11.1927r. – zm.23.05.2008r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Pieniek Karol (ur.15.01.1941r.-zm.13.06.2008r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984,

Róg Stanisław (ur.14.11.1924r.-zm.20.02.2009r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Jemioło Jan (ur.15.06.1930r.-zm.27.03.2009r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Mazur Franciszek (ur.28.01.1943r.-zm.15.08.1999r.)
Przewodniczący Rady Gminy 1978-1984,

Staroń Józef ( ur.4.11.1920r. - zm. 24.09.2009r.)
Sołtys wsi Trześń w latach ….

Korb Helena (ur.09.01.1922r. – zm. 09.06.2010r.)
Radna gminna w latach 1973-1977,

Chodór Roman (ur.26.11.1952r.-zm.05.12.2010r.)
Radny gminny w latach 1988-1990,

Skarbek Marian (ur.7.02.1931r.- zm.11.07.2011r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990,

Surdej Jan (ur. 12.08.1933r. – zm. 12.07.2011r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Świder Bronisław ( ur.12.12.1944r. - zm. 31.03.2012r.)
Radny gminny w latach 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006,

Grabiec Anna (ur. 7.10.1920r. – zm. 19.10.2012r.)
Radna gminna w latach 1973-1977, 1978-1984,

Celek Józef (ur. 31.08.1935r.-zm.28.03.2012r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Skiba Ludwik ( ur. 26.02.1931r. – zm.7.05.2014r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Grabiec Czesław (ur. 22.11.1934r. – zm.14.07.2014r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Serafin Jan ( ur.6.09.1956r. – zm.16.10.2014r.)
Radny gminny w latach 1990-1994, sołtys wsi Zapole w latach - 2014,

Zielińska Janina ( ur. 14.01.1938r. - zm. 3.02.2015r.)
Radna gminna w latach 1988-1990, sołtys wsi Trześń w latach …,

Drałus Jan (ur.12.04.1926r.-zm.01.04.2015r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Porzuczek Maria (ur.11.03.1929r.-zm.13.10.2015r.)
Radna gminna w latach 1973-1977,

Czachor Czesław ( ur. 10.08.1944r. – zm. 27.11.2015r.)
Pracownik Urzędu Gminy w latach 01.07.1968 – 31.12.1990, Sekretarz Urzędu Gminy 01.01.1976r. – 31.12.1986r., radny gminny w latach 1984-1988, 1998-2002, 2002-2006- Przewodniczący Rady Gminy

Bernacka Janina ( ur. 04.03.1952r. – zm. 04.04.2016r.)
Radna gminna w latach 1988-1990, Sołtys wsi Niwiska w latach 1990-2007Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin