Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolu


Skład zarządu OSP Zapole

 • Wilk Damian – Prezes
 • Bajor Wiesław – Wiceprezes - naczelnik
 • Węgrzyn Anna – Wiceprezes
 • Tkaczyk Andrzej – Sekretarz
 • Sitko Krzysztof – Skarbnik
 • Świder Antoni - Gospodarz
 • Safin Józef – Członek Zarządu
 • Komisja Rewizyjna:

 • Ofiara Andrzej – Przewodniczący
 • Węgrzyn Jan – Sekretarz
 • Fitał Władysław – Członek

Dane adresowe:

Zapole 24
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolu powstała w 1966 roku i jest najmłodszą jednostką na terenie Gminy Niwiska. Głównymi inspiratorami jej utworzenia byli Jan Popielarz z sołtysem wsi Józefem Cisło. W obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej w Kolbuszowej na zebraniu wiejskim zadeklarowało swoją przynależność 18 członków czynnych i 2 wspierających tj. Józef Cisło i Jan Sitko. Podczas tego zebrania ukonstytuował się Zarząd w składzie:
Prezes- Jan Popielarz
Naczelnik- Andrzej Porzuczek
Sekretarz- Jan Łagowski
Gospodarz- Ludwik Ofiara
W 1969 roku Komenda Powiatowa Straży przydzieliła dla jednostki podstawowy sprzęt: motopompę M 400, 3 odcinki węży ssawnych i kilka węży tłocznych. W razie potrzeby użycia transportowany był na ręcznym wózku bądź przez wyznaczoną parę koni. Otrzymanie tego sprzętu dawało możliwość prowadzenia szkoleń i ćwiczeń dla członków jak również brania udziału w akcjach gaśniczych. W tym czasie we wsi oprócz szkoły nie było żadnego budynku i posiadany sprzęt gaśniczy przechowywany był w prywatnej szopie gospodarczej Ludwika Ofiary.
Pierwsze mundury członkowie zakupili za własne pieniądze, a 11 czapek wyjściowych staraniem Prezesa zostały przekazane przez Komendę Powiatową. W latach 70-tych duży nacisk kładziono na udział w czynach społecznych, więc strażacy pracowali przy odszlamowywaniu sadzawek, które służyły, jako zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych, naprawianiu przepustów wzdłuż dróg oraz brali udział w kontrolach gospodarstw pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Za pieniądze zebrane od członków oraz zarobione przez strażaków przy budowie studni publicznej i sadzeniu lasu w 1986 roku zakupiono samochód pożarniczy marki STAR 21 / rocznik 1956/, który służy do chwili obecnej. Garażowany był na podwórzu u ówczesnego Naczelnika Ryszarda Karkuta, który był również głównym inicjatorem jego zakupu.
W roku 1995 wspólnym wysiłkiem strażaków i Gminy wybudowano drewniany garaż na samochód i sprzęt na placu koło drogi. Służył on do czasu oddania do użytku nowego budynku.
Dzięki inicjatywie Wójta Pana Piotra Skiby i staraniom sołtysa wsi, a zarazem Prezesa OSP Jana Serafina i Radnego wsi Zapole Bronisława Świder w roku 2000 na działce mienia komunalnego gminy rozpoczęto budowę remizy, a właściwie budynku wielofunkcyjnego, gdyż spełnia on jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej.
Budowa realizowana była przez gminę, systemem gospodarczym przy pomocy miejscowej ludności i strażaków, została zakończona w 2003 roku, a budynek został oddany do użytku w roku 2005. W obiekcie znajduje się świetlica, garaż na samochód, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.
Długoletnie starania o wymianę najstarszego samochodu pożarniczego STAR 21 zostały uwieńczone sukcesem. Jednostka otrzymała samochód GCBA –Jelcz 315. Załoga liczy 36 członków, w tym 8 MDP, posiada podstawowy sprzęt pożarniczy i umundurowanie osobiste niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowych.
OSP Zapole bierze udział w akcjach pożarniczych na terenie całej gminy, w ćwiczeniach i zawodach strażackich, uroczystościach kościelnych, a także działaniach na rzecz swojej miejscowości.
Sprawne działanie jednostki w dużej mierze zależy od osób pełniących funkcje Prezesa i Naczelnika.

Funkcje Prezesa kolejno pełnili: Pan Ludwik Ofiara, Pan Ryszard Karkut, a funkcje Naczelnika: Pan Ofiara Ludwik, Pan Ryszard Karkut, Pan Wacław Świder. Aktualnie od roku 1996 Prezesem Zarządu jest Jan Serafin, a od 2000 roku Naczelnikiem Józef Safin.

Baza techniczna

OSP Zapole - jednostka typu S-1, posiada samochód gaśniczy GCBA 6/32 „Jelcz” 004, jeden boks garażowy-ogrzewany, komplet ubrań ochronnych i uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, agregat prądotwórczy 7,5 KW z masztem, motopompę M-800 PO5, system selektywnego alarmowania, pilarkę łańcuchową, STHIL MS 260, sprzęt łączności radiowej ,( w tym radiostację nasobną GP 360) syrenę alarmową.Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin