Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni


Skład zarządu OSP Trześń

 • Prezes – Mariusz Kotula
 • Wiceprezes – naczelnik – Patryk Łakomy
 • Wiceprezes – Igor Zięba
 • Zastępca naczelnika – Adam Świder
 • Sekretarz – Piotr Łakomy
 • Skarbnik – Andrzej Krzak
 • Gospodarz – Ryszard Branas
 • Członek Zarządu – Zbigniew Ofiara
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – Jerzy Wiewiura
 • Zastępca Przewodniczącego – Maria Safin
 • Członek – Daniel Krzak

Dane adresowe:

Trześń 34
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni powstała w 1947r., z inicjatywy druhów: Edwarda Magdy, Władysława Białka, Franciszka Białka, Józefa Plebana. Pierwsze próby powołania do życia Straży Pożarnej, rejestracja w starostwie kolbuszowskim (pismo trafiło do referatu opieki społecznej, którym kierowała p. Maciągowa i Józef Bieleń, późniejszy długoletni komendant powiatowy straży), z braku środków i sprzętu nie udały się, a grupa młodych mężczyzn wyjechała na Ziemie Zachodnie. Do sprawy powrócono zimą 1947r., rejestrując Straż, a w 1949r przydzielając jej pompę ręczną wahadłową, przewożoną zaprzęgiem konnym. W 1954r. Straż otrzymała ze starostwa przydział motopompy M-200 i podstawowego sprzętu gaśniczego. Z biegiem lat remizę przeniesiono z drewnianego obiektu do nowo wybudowanego. W późniejszym czasie, rozbudowanego o garaż i pomieszczenia na strychu. Pozyskano także samochód pożarniczy marki „Żuk” GLM (pierwszy został skradziony, zakupiono kolejny), motopompę M-800 oraz wiele nowoczesnego sprzętu i umundurowania. Ufundowano także Sztandar organizacyjny Straży.c.

Baza techniczna

OSP Trześń - jednostka typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód Mercedes BENZ RF 409 GLBA 1/8, motopompę M-800 P05, agregat prądotwórczy HONDA 9,5KW z masztem oświetleniowym, pilarkę łańcuchową STIHL 29, komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, pompę pływającą NIAGARA, armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej, ( w tym radiostację nasobną GP 360), i syrenę alarmową.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin