Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Strategia rozwoju gminy

Planowanie strategiczne jest procesem wyboru celów działania gminy, ustalenia polityki i programów lub zasad działania, potrzebnych do realizacji zadań. Inaczej mówiąc, strategia to zespół środków i działań zmierzających i zapewniających przechodzenie od stanu aktualnego do stanu posiadanego w wyznaczonym przedziale czasu. Ukierunkowanie celów na wizje przyszłości gminy ułatwione jest, jeżeli uwzględni się misje gminy, czyli trafnie określi syntetyczny obraz stanu przyszłego i sposób jego osiągnięcia, uwzględniając realia i prawidłowości postępowania.

Trudno myśleć o rozwoju gminy, o poprawie bytu jej mieszkańców, jeżeli nie ma się jasno określonych celów i kierunków rozwojowych.
Opracowanie strategii poprzedza wnikliwa analiza stanu gospodarki, posiadanych zasobów, rozpoznanych trendów rozwojowych itp. Określa się to diagnozą stanu poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno – gospodarczego. Na podstawie przedstawionych w strategii propozycji, Rada i Zarząd Gminy mogą wybrać i zaplanować konkretne cele, zadania i działania dla mobilizacji rozwoju gminy.

Przy opracowywaniu studium wykorzystano materiały źródłowe z Urzędu Gminy w Niwiskach, przekroje gminne w opracowaniach Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, opracowania własne oparte na różnych źródłach bibliograficznych i opracowaniach specjalistycznych np. inwentaryzacji przyrodniczej gminy, dalej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, materiały jednostek i instytucji zgłoszone we wnioskach do studium gminy w tym wytyczne ze strategii rozwoju województwa rzeszowskiego 1998 – 2002, wreszcie informacje wynikające z dyskusji ze Społecznym Forum Konsultacyjnym odbyte w Urzędzie Gminy Niwiska w I kwartale 1999 r.

>> Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014 - 2020

>> Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 1999 - 2010


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin