Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczach


Skład zarządu OSP Leszcze

  • Prezes OSP - Krzysztof Podgórski
  • Wiceprezes - Naczelnik - Marek Żurek
  • Wiceprezes - Mateusz Świder
  • Skarbnik – Józef Żądło
  • Sekretarz –Stanisław Wilk
  • Gospodarz – Członek Zarządu – Szymon Kiwak

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodniczący – Józef Wiktor
  • Sekretarz – Bartłomiej Wilk
  • Członek – Marian Styczyński

Dane adresowe:

Leszcze 62A
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Pierwsze rozmowy związane z założeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczach prowadzone były już w 1963r., ale formalnie powstała w 1965r., dzięki inicjatywie ówczesnego sołtysa wsi Pawła Warunka. Na zebraniu zadeklarowało swoją przynależność 11 członków i ukonstytuował się Zarząd w składzie:
Prezes – Paweł Warunek
Naczelnik – Roman Kret
Sekretarz - Krzysztof Podgórski
Skarbnik – Józef Kiwak
Gospodarz – Jan Psota

Po usilnych staraniach dopiero w 1969 roku Komenda Powiatowa Straży przydzieliła dla jednostki podstawowy sprzęt: motopompę M 400, kilka węży ssawnych i kilka węży tłocznych. Otrzymanie tego sprzętu dawało możliwość prowadzenia szkoleń i ćwiczeń dla członków jak również brania udziału w akcjach gaśniczych. W razie pożaru sprzęt przewożony był wozem konnym przez wyznaczoną parę koni. Najczęściej gotowym i chętnym do wyjazdu był Józef Brzyszcz. Pierwsze mundury członkowie zakupili za własne pieniądze, a 10 czapek wyjściowych staraniem Prezesa zostały przekazane przez Komendę Powiatową.
Kurs dla mechaników obsługi motopomp odbyli Stanisław Mazur i Marian Owsik.
W tym czasie we wsi oprócz zabudowań szkolnych nie było żadnego budynku i posiadany sprzęt gaśniczy przechowywany był w przybudowanej szopie gospodarczej tzw. baraku. W latach 1976- 78 zakupiono drewno i deski, z których wykonano podłogę taneczną i stoły.
W latach 70-tych duży nacisk kładziono na udział w czynach społecznych, więc strażacy pracowali przy naprawie dróg, przygotowaniu i utrzymaniu zbiornika wodnego do celów przeciwpożarowych, naprawianiu przepustów wzdłuż dróg oraz brali udział w kontrolach gospodarstw pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Głównymi dochodami, były utargi z organizowanych wówczas zabaw tanecznych, za które po długich wspólnych staraniach ówczesnych sołtysów i strażaków zakupiono działkę z przeznaczeniem na budowę budynku wielofunkcyjnego.
W 1991 roku Gmina Niwiska przy wsparciu finansowym z Kuratorium Oświaty i ogromnym zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa, w tym też braci strażackiej rozpoczęła budowę szkoły z remizą dla OSP.
Przez cały okres budowy, aż do oddania budynku do użytku w 1994roku, a później wykonania ogrodzenia i zagospodarowania działki członkowie OSP aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach.
W 1995roku OSP otrzymała od gminy upragniony, chociaż wymagający napraw samochód NYSA, który dzięki licznym zabiegom kierowców wytrzymał do dnia dzisiejszego. Dzięki przychylności Pani Wójt i Rady Gminy zakupiony został używany samochód pożarniczy GLM Żuk, który został uroczyście przekazany.
Obecna jednostka liczy 36 członków. Wyposażona jest we wcześniej wymieniony samochód pożarniczy GLM ŻUK liczący 23 lata, motopompę M-800, podstawowy sprzęt pożarniczy i umundurowanie osobiste niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowych. W 2010 roku został zakupiony średni samochód gaśniczy Renault S170 GBA 1,6/8 - w całości sfinansowany z budżetu Gminy Niwiska. Uroczyste przekazanie i poświęcenie miało miejsce 8 stycznia 2011r. i połączone było z opłatkiem strażackim.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w akcjach pożarniczych na terenie swojej i sąsiednich miejscowości, w ćwiczeniach i zawodach strażackich, uroczystościach kościelnych a także pracach społeczno- użytecznych.

Baza techniczna

OSP Leszcze - jednostka typu S-1, posiada samochód gaśniczy Renault S130 GBA 1,6/8, jeden boks garażowy, agregat prądotwórczy trójfazowy 7,5 KW z masztem, komplet ubrań ochronnych i uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, motopompę M-800 P05, sprzęt łączności radiowej(w tym radiostację nasobną GP 360) i syrenę alarmową.


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin