Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Centrum Dziecka i Rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny - wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi z terenów wiejskich

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Urząd Gminy w Niwiskach zapraszają osoby zainteresowane działalnością w obszarze związanym z opieką, wychowaniem i edukacją małych dzieci (od urodzenia - 4 lat) oraz wspieraniem rodzin z małymi dziećmi -szczególnie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym do współpracy w tworzeniu Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR).

W jaki sposób CDiR sprzyjają integracji społecznej rodzin szczególnie w trudnej sytuacji?
 • Założeniem projektu jest Integracja lokalnych instytucji odpowiedzialnych za edukację, wsparcie socjalne, zdrowie, kulturę i zbliżanie ich współpracy przy planowaniu i wdrażaniu działań skierowanych do najmłodszych dzieci.


 • W takiej strukturze, w której różne instytucje połączą działania, istnieje największa szansa, że rodzina z małym dzieckiem spotka się z ofertą do niej skierowaną. Zakładamy, że część usług CDiR będzie mobilna – to znaczy organizowana w różnych wsiach gdzie brakuje oferty dla małych dzieci.

  Najważniejsze zadania CDiR to prowadzenie różnorodnych zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla dzieci (od urodzenia do 4 lat), rodziców, nauczycieli oraz innych osób pracujących z małymi dziećmi. Priorytetem CDiR będzie integracja dzieci/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego. Przykładowe działania CDiR w gminach wiejskich, gdzie Centra działają:

 • objazdowa wypożyczalnia książek i zabawek edukacyjnych,
 • konsultacje logopedyczne i psychologiczne (gdzie dzieci lub rodzice będą mogli otrzymać skierowanie na terapię itp.),
 • Grupy Zabawowe dla dzieci od 6-mcy do 3 lat oraz ich rodziców (spotkania raz w tygodniu)
 • Punkty przedszkolne dla dzieci nie chodzących do przedszkola
 • Klub dziecięcy dla dzieci do 3 r. życia (codziennie 5 godzin)
 • warsztaty dla rodziców rozwijające ich umiejętności wychowawcze
 • wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem (regularne wizyty w domach)

  Wybór działań w gminach będzie zależał od lokalnych potrzeb dzieci/rodziców oraz od możliwości gminnych instytucji.

  W trakcie realizacji projektu zamierzamy kierować się następującymi priorytetami:
 • Partycypacja – włączanie w poszczególne działania tak wielu grup społecznych jak to możliwe oraz moderowanie spotkań w taki sposób, aby wszystkie zainteresowane osoby miały realny wpływ na podejmowane decyzje.
 • Podejście włączające – cała oferta będzie tak skonstruowana aby szczególnie brać pod uwagę potrzeby rodzin w kryzysie.
 • Integracja lokalnych instytucji odpowiedzialnych za edukację, wsparcie socjalne, zdrowie, kulturę.

  Główne rezultaty:
 • wypracowanie diagnozy sytuacji małych dzieci, z uwzględnieniem sytuacji dzieci z rodzin w kryzysie
 • stworzenie zintegrowanego systemu działań dla małych dzieci – zapisanego w strategii - podejmowanych przez CDiR w gminie (Grupy Zabawowe, Biblioteczka dla Najmłodszych, Warsztaty dla Rodziców, konsultacje specjalistyczne, wizyty asystentów/ek w rodzinach).


  DODATKOWE INFORMACJE:
  KOORDYNATOR PROJEKTU W GMINIE NIWISKA
  Kazimierz Kwaśnik
  tel. 17 2270 414
  email: k.kwasnik@niwiska.pl
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
  email: Dominik Kmita - dkmita@frd.org.pl


  Galeria z zajeć w ramach Centrum Dziecka i Rodziny

 • Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin

  >