Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Formularze do pobrania


Jeśli nie znajdą Państwo oczekiwanego formularza prosimy przejść do zakładki katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli.
W powyższej zakładce znajdą Państwo nie tylko wnioski ale również procedury postępowania.Ewidencja Ludności

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgloszenie pobytu czasowego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o udostepnienie danych

Alkohole

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja na podatek leśny od osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych

Informacja na podatek rolny od osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych

Informacja na podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podanie o rozłożenie zaległości na raty

Podanie o umorzenie zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

Dowody wymagane przy ubieganiu się o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu na inwestycję

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inne

Informacja o wyrobach zawierających azbestGmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin