Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Realizowane projekty na terenie Gminy Niwiska
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • „Budowa i przebudowa infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, infrastruktury sportowej oraz społeczno - kulturalnej w miejscowościach Kosowy, Przyłęk, Siedlanka, Trześń i Niwiska w Gminie Niwiska.”. – działanie „Odnowa i rozwój wsi”
  • - Remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Niwiskach
  • - Przebudowa i nadbudowa, wymiana stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Kosowach
  • - Budowa chodnika w Przyłęku
  • - Wymiana okien i drzwi oraz zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynkuremizy OSP Siedlanka
  • - Budowa trybun przy boisku sprotowym w Trześni
  • - Remont szatni przy boisku sportowym w Trześni
  • - Parking na samochody osobowe przy Urzędzie Gminy w Niwiskach


Program Regionalny - Narodowa Strategi Spójności
 • "Remont budynku dworku w Niwiskach – II etap"
 • „Ochrona obszarów leśnych i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w Powiatach Kolbuszowskim i Ropczycko – Sędziszowskim poprzez poprawę wyposażenia jednostek KSRG”
 • "Ochrona zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przyłęk i Hucina w Gminie Niwiska”


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin