Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Sołectwa Gminy Niwiska

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Przyłęk

Liczba mieszkańców

797

Sołtys

Stanisław Chlebowski
Tel. 17 22 78 118

Skład Rady Sołeckiej

Bańka Lucjan
Komaniecka Irena
Kozak Stanisław
Krupa Andrzej
Węgrzyn Zofia

Historia, zabytki, ciekawostki…

Starą osadą, której początki sięgają schyłku XV w. jest Przyłęk położony w północnej części gminy. Wieś położona przy ważnym trakcie z Mielca do Kolbuszowej była początkowo własnością Mieleckich. Do 1585 r. dobra Mieleckich z Przyłękiem były własnością Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego i hetmana wielkiego koronnego, kiedy to po jego śmierci odziedziczyła je jego córka Zofia. W 1586 r. Zofia wniosła klucz mielecki w posagu ks. Janowi Szymonowi Olelkowiczowi, a po jego śmierci w 1593 r. Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. Przed 1610 r. Przyłęk dostał się w ręce Jana Bogusławskiego, właściciela Chorzelowa za niespłacone długi hetmana. Dnia 30 czerwca 1610 r. Przyłęk został wykupiony od wspomnianego Bogusławskiego przez Zbigniewa Ossolińskiego (od 1613 r. wojewodę sandomierskiego). Wieś pozostawała własnością potomków syna Zbigniewa Ossolińskiego, Maksymiliana aż do XIX w. W 1816 r. Józef Maksymilian Ossoliński uposażył dobrami przyłęckimi Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. W 1855 r. majątek przyłęcki należał do Józefa Piaseckiego. Dwór znajdował się we wschodniej części wsi o nazwie Borowiny. W 1888 r. istniały w Przyłęku dwa folwarki należące do Jadwigi Ciesielskiej i Wandy Dolańskiej. Działała szkoła ludowa oraz kasa pożyczkowa. W 1890 r. część dóbr przyłęckich należała nadal do Jadwigi Ciesielskiej (w tym 1 folwark i 8 karczem), lecz druga część była własnością Jakuba Herscha, Wigdora Pomeranza i Abrahama Guta. Posiadali oni 1 folwark oraz 4 karczmy. Wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Ostrowach Tuszowskich powstałej w 1564 r. W latach międzywojennych szkoła w Przyłęku mieściła się w małym budynku murowanym posiadającym jedną salę lekcyjną. Obecnie we wsi znajduje się szkoła podstawowa 6-klasowa i publiczny punkt przedszkolny. W Przyłęku na terenie byłego parku dworskiego rosną 2 lipy szerokolistne i 2 lipy drobnolistne, które są pomnikami przyrody. Godzien zwiedzenia jest również położony przy południowej granicy wsi ścisły rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera „Buczyna w Cyrance” o obszarze 20,8 ha. Obejmuje on fragment lasu liściastego z takimi okazami jak: kłokoczka południowa, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielony czy bluszcz pospolity.

Instytucje, podmioty i organizacje we wsi Przyłęk:

- Szkoła Podstawowa (dyr. Joanna Trelka) -17 2278 270
- OSP (prezes Jacek Chodur) - 730 755 479
- Ludowy Klub Sportowy „Marmury”(prezes Stanisław Harchut) -607 892 688
- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Ewa Kubik) -17 2278 282
- Zakład obróbki kamienia budowlanego ROGALA - 17 2277 111Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin