Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Dane teleadresowe

Gmina Niwiska

Niwiska 430
36 - 147 Niwiska
NIP: 814-15-88-011
REGON: 690581672

Urząd Gminy Niwiska

Niwiska 430
36 - 147 Niwiska
NIP: 814-12-58-704
REGON: 000541405
Tel/fax. 172279341
email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


Numery telefonów

TEL.:
        17 2279 704
        17 2279 705
        17 2279 002
        17 2279 020
        17 2279 016
        17 2279 036
FAX: 17 2279 341

Numery telefonów bezpośrednich

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Wójt Gminy
wojt@gmina.niwiska.pl

Elżbieta Wróbel

17 2270411

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
sekretarz@gmina.niwiska.pl

Jolanta Marut

17 2270429

Skarbnik Gminy
VAT
skarbnik@gmina.niwiska.pl

Elżbieta Lewandowska - Smoleń

17 2279384

Kierownik USC, OC
usc@gmina.niwiska.pl

Kazimierz Pieniek

17 2270413

Sekretariat
sekretariat@gmina.niwiska.pl

Marzena Rzeszutek

Informatyk
admin@niwiska.pl

Szymon Pruś

17 2270419

Gospodarka przestrzenna
budownictwo@gmina.niwiska.pl

Grażyna Kasza

17 2270412

Inwestycje
inwestycje@gmina.niwiska.pl

Stanisław Staroń

17 2270427

Fundusze Unijne
m.zielinska@niwiska.pl
k.kwasnik@niwiska.pl

Małgorzata
Zielińska-Micek
Kazimierz Kwaśnik

17 2270414

Ewidencja ludności
Działalność gospodarcza
Zezwolenia alkoholowe
ewidencja@gmina.niwiska.pl

Elżbieta Rzeszutek

17 2270415

Kadry szkół
Zaopatrzenie UG
kadrosw@gmina.niwiska.pl

Maria Strzępa

17 2270416

Obsługa Rady
radagminy@gmina.niwiska.pl

17 2270414

Ochrona środowiska, nieruchomości
a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

Agnieszka Zygmunt

17 2270418

Księgowość UG
b.cudecka@gmina.niwiska.pl p.mycek@niwiska.pl

Barbara Cudecka
Paulina Mycek

17 2270420

Podatki
podatki@gmina.niwiska.pl

Jolanta Salach
Anna Warunek

17 2270421

Księgowość szkół
b.koscielna@gmina.niwiska.pl
i.kilian@niwiska.pl
szkoly@gmina.niwiska.pl


Beata Kościelna
Ilona Kilian
Jolanta Słabocha


17 2270422
17 2270423
17 2270422

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Sebastian Stypa

17 2270424

Świadczenia rodzinne
gopsniwiska@niwiska.pl

Elżbieta Magda

17 2270426

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
gopsniwiska@niwiska.pl

Barbara Czachor

17 2279 342

GOPS
Pracownicy socjalni

Agnieszka Haptaś
Bogusława Mokrzycka
Katarzyna Dłużeń

17 2270428

Przewodniczący
Rady Gminy
robert.rog@niwiska.pl

Robert Róg

17 2279 020Każda środa godz. 15:00 - 16:00
17 2270 417

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach

36 - 147 Niwiska 112
Tel.:17 2279383
NIP 814-15-63-318
REGON 831351160
email: zuk@gmina.niwiska.pl
Kierownik - Jerzy Skiba

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach

36 - 147 Niwiska 487
Tel.:17 2279022
email: gokib@gmina.niwiska.pl
Dyrektor - Małgorzata Tetlak

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin